Ungdom og delt bosted

Hilde Lidén, Kristin Skjørten
2014 Tidsskrift for Ungdomsforskning  
Artikkelen belyser ungdommers erfaringer med delt bosted etter en skilsmisse. Det er saerlig familielivet som blir drøftet, der forholdet til venner og fritid blir bakteppe for forhandlinger om delt bosted. Vi diskuterer erfaringene de har med utvidede familier, nye familiemedlemmer, samarbeidsklimaet mellom foreldrene og muligheter for å endre avtaler. Hva skjer i ungdomsalderen, har de andre behov for organiseringen av bosted enn da de var yngre? Hva forhandler de om, og hvilke løsninger
more » ... ilke løsninger finner de? Artikkelen er basert på data fra Delt bosted-undersøkelsen. Foreldrenes erfaringer er innhentet gjennom en større spørreskjemaundersøkelse, mens barnas erfaringer er belyst ved intervjuer med 42 barn. eg har helt klart to hjem, det er ikke sånn at 18 år gamle Marte berører her mange av de temaene som barn som bor like mye hos hver av foreldrene, påpeker. De føler seg like mye hjemme hos begge foreldrene. Det vesentlige for opplevelsen av å ha et hjem er fortrolighet og tilhørighet, at de er likestilte medlemmer i husholdet og deler et hverdagsliv. Hvis ikke ville de oppleve at de bare var på besøk. Marte understreker også et annet gjennomgående trekk. Etter som man vokser til, skjer det stadige endringer knyttet til familieliv, fritid og individuelle behov. Dette krever tilpasning og fleksibilitet i avtalene om bosted. Foreldre kan på sin side ønske seg faste avtaler, ikke minst fordi endringer krever samarbeid og J
doaj:b2c99cca49584129bc3c072f829d722e fatcat:k723q6tbhncevgdd577gbmtjqe