The bed load transport in rivers. Part II: Boundary velocity and the traction intensity
Transport rumowiska w rzekach. Cz. II: Prędkość graniczna oraz natężenie wleczenia

Mateusz Hämmerling, Paweł Zawadzki, Natalia Walczak, Michał Wierzbicki
2015 Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus  
Streszczenie. W pracy przedstawiono dalszy ciąg opisu początku ruchu rumowiska w na wiązaniu do części I artykułu. Artykuł omawia prędkości graniczne, takie jak prędkość nierozmywającą, prędkość, przy której ziarna pozostają jeszcze w spoczynku. Przywołane wzory opisujące prędkości graniczne, stworzyli różni autorzy dla zmiennej charakterystyki rumowiska i warunków przepływu. W części tej również przedstawiono wybrane wzory pozwalające wyznaczyć intensywność transportu rumowiska i wpływ
more » ... ska i wpływ kryterium przyjętego do określenia początku ruchu ziarna na wyniki obliczeń. Abstract. Refer to the article's part I the bed load start moving in this paper is described. The paper includes discussion of boundary velocities for example the unscouring velocity -the highest velocity when bed load grains are still stable. Formulas that are presented are formed by different authors taking into consideration different bed load characteristics and water flow conditions. In this part of the article formulas for the bed load transport intensity determination and the criteria of grain start moving significance are presented. Słowa kluczowe: prędkość graniczna, natężenie transportu rumowiska wleczonego
doi:10.15576/asp.fc/2014.13.4.121 fatcat:upc5qllrpvhibnihpk3kx5rbby