Untersuchungen über die Beziehungen anaerober, sporenbildender Eiweisszersetzer zur Emmentalerkäserei [thesis]

Edzard Zollikofer, Max Düggeli, Hans Pallmann
1940
doi:10.3929/ethz-a-000114669 fatcat:bb5ghxkw6zgsdehq4equk5ktde