Immunotherapy Targeting Cancer Stem-Like Cells
がん幹細胞を標的とした免疫療法

Yoshitaka Michifuri, Yoshihiko Hirohashi, Hiroyoshi Hiratsuka, Noriyuki Sato
Kenbikyo  
doi:10.11410/kenbikyo.46.2_100 fatcat:54n2f7wjtnam7f7wiqa57rq4di