DİJİTAL EKONOMİNİN DİJİTAL VERGİ CENNETLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ

Birol UBAY
2020 Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi  
ÖZ Dijitalleşme, küresel ticaretin evrim geçirmesine yol açarken uluslararası vergilendirmede de önemli sorunlara neden olmuştur. Klasik ticareti vergilendirmeye programlı ulusal vergi sistemleri bu ilerlemeleri birkaç adım geriden takip etmektedir. İnternet ve bilgi-iletişim teknolojileri altyapısını kullanan dijital ekonomi, küresel ticaret hacmi içindeki payını artırırken aynı zamanda vergi kaçırma ya da vergiden kaçınma yöntemlerinin de gelişmesine yol açmıştır. Aynı dijital altyapıyı
more » ... an vergi cennetleri kendilerini dönüştürerek dijital vergi cennetleri haline gelmiştir. Bu şekilde hizmet sundukları alanları ve müşteri profillerini genişletmişlerdir. Bu nedenle dijital vergi cennetlerinin neden olduğu matrah aşınması ve kâr aktarması sorununun çözümü uluslararası koordinasyon ve işbirliğini daha gerekli hale getirmiştir ABSTRACT While digitalization causes evolving of global commerce, it also emerges important problems for international taxation. National tax systems are tailored for taxing traditional commerce follows these improvements a few steps behind. The digital economy that uses internet and IT infrastructures rises its share in global economy however it also causes development of new tax evasion or tax avoidance methods. Tax heavens using the same digital infrastructure transform themselves into digital tax heavens. Thus they extend their service fields and customer profiles. Therefore the solution of base erosion and profit shifting problem arising from digital tax heavens requires better international coordination and cooperation. JEL Codes: H21, H24, H26, H27 Offshore finans merkezi ile vergi cenneti arasında ayrım noktasının bilhassa vergilendirme ile alakalı olduğu göz önüne alınırsa, bu durumda vergi cenneti yabancı yatırımcılara avantajlı vergi uygulamaları sunan ülke ya da bölge (Tobin ve Walsh, 2013:401-424) olarak tanımlanabilir.
doi:10.33707/akuiibfd.616014 fatcat:4fz2jhu7erewrki7nnzbnbvdli