Practices of Broadcast Media Usage in The Age of New Media: Evidence From Uganda

Rajab Idd MUYINGO, Ali Murat KIRIK
2020 Intermedia International e-journal  
The impact of new media is felt everywhere in the world and it has resulted to radical changes in the broadcast media industry. The usage of new media has improved globally and African countries in particular have witnessed too the impact of new media. This study investigated practices of broadcast media usage in the age of convergent new media technologies and the impact of these patterns among the Ugandan youths. We employed both quantitative and qualitative methodologies. A total N=16 was
more » ... erviewed and N=486 questionnaires were analyzed. All participants in this study were university students enrolled for the academic year 2019/2020 at two campuses, of the Islamic University in Uganda. Results show that mobile telephone is the most used tool of communication with an overall of 52.7% of the respondents spending more than 7 hours on telephone in a day. Yet 47.9% spent 1 to 3 hours watching TV daily. Radio was the least used media platforms as they spent less than one hour listening to radio. The study further exposed that 92.8% of the sample population possessed mobile phones and listened to radio through it. The second most accessed and possessed device used in the reception of radio and TV was smartphones with 80.7% whereas TV sets were accessed by 70% of the informants and 69.1% revealed that they owned a radio set at their residence. The least accessed device were laptops and desktop where by only 47.7% accessed them. Possession of media devices was strongly correlated with the monthly income of the respondents, both at value P= .004 and P= .000 respectively. The study concluded that there is a paradigm shift in the usage of radio and TV from traditional reception to new media reception. Öz: Yeni medya dünyanın her noktasında etkisini hissettirmiş ve ülkelerde köklü değişimleri medyana getirmiştir. Dünyada yaygın bir kullanım alanına ulaşan yeni medya Afrika ülkelerinde de etkisini hissetirmiştir. Bu araştırma, Uganda gençliğinin yeni medya teknolojilerini kullanım pratikleri ve yeni medyanın Uganda'daki etkisini belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada hem nicel hem de nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. 16 öğrenciyle yüz yüze mülâkat gerçekleştirilmiş, ayrıca 486 öğrenciye ise anket tekniği uygulanmıştır. Ankete Uganda'daki İslam Üniversitesi'nin iki kampüsünde 2019-2020 akademik yılında eğitimlerine devam eden öğrenciler katılmıştır. Araştırma sonuçları incelendiğinde, katılımcıların çoğunluğunun % 52,7 oranla cep telefonunu birincil derecede tercih ettiği görülmüştür. Ayrıca günde 7 saatten fazla telefonla vakit geçirdikleri tespit edilmiştir. Yine de % 47,9'luk bir oran günde 1-3 saat arasında TV izlemektedir. Radyo dinleme oranları gençler arasında oldukça düşük bir orandadır. Ayrıca, sonuçlara göre % 92,8'lik bir oranın cep telefonlarına sahip olduğu ve bu telefonlar aracılığıyla radyo dinlediği görülmüştür. Bununla birlikte radyo ve TV programlarına daha çok akıllı telefonlar üzerinden erişilmektedir. İletişim araçlarına sahip olma, sırasıyla P = .004 ve P = .000 değerleriyle birlikte katılımcıların aylık geliri ile güçlü bir korelasyona sahiptir. Sonuç olarak, Uganda'da yeni medya teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte geleneksel radyo ve TV cihazlarının kullanım pratiklerinin değiştiği ortaya çıkmıştır.
doi:10.21645/intermedia.2020.94 fatcat:kryb3my4znfu5as6d5ixwcytni