Lasten kesäleiri Viron Lastensuojeluliiton ja Savonia-ammattikorkeakoulun monialaisena oppimisympäristönä

Johanna Komulainen, Katrina Hyvönen
2021 Sosiaalipedagoginen aikakauskirja  
Savonia-ammattikorkeakoulu on tehnyt yhteistyötä Viron Lastensuojeluliiton (Lastekaitse Liit) kanssa vuodesta 1999 alkaen. Joka kesä järjestetään yhteistyössä viikon mittainen lastenleiri Remnikussa, Virossa. Opiskelijaryhmä, joka koostuu sosionomi- ja sairaanhoitajaopiskelijoista, järjestää leirillä ohjattuja aktiviteetteja erilaisista lähtökohdista tuleville lapsille yhdessä paikallisten ohjaajien kanssa.Yhteisöllisyys on lastenleirin kattava teema. Leirillä opiskelijat oppivat arvostamaan ja
more » ... ymmärtämään erilaisia kulttuureja ja saavat valmiuksia kohdata erilaisten kulttuurien piirissä olevia ihmisiä. He oppivat työskentelemään monikulttuurisessa ja moniammatillisessa työryhmässä sekä kehittävät taitojaan ja herkkyyttään eri elämäntilanteista tulevien lasten ja heidän ohjaajiensa kanssa tehtävässä työssä. Opiskelijat oppivat myös käyttämään osallistavia ja voimavaraistavia työmenetelmiä sekä rakentamaan ja vahvistamaan yhteisöllisyyttä. He oppivat myös ohjaamistaitoja.Tässä käytäntökuvauksessa tarkastelemme sitä, millainen oppimiskokemus leiri on opiskelijoille. Oppimisen lähtökohtana leirillä on sosiokonstruktiivinen teoreettinen viitekehys ja kontekstuaalinen oppimiskäsitys. Kontekstuaalisen oppimiskäsityksen mukaan oppiminen toteutuu parhaiten siinä ympäristössä, jossa opittua tietoa käytetään. Leirillä opitaan learning by doing -menetelmällä. Leiri on opiskelijoille monialainen- ja monikulttuurinen oppimisympäristö. Käytäntökuvaus pohjautuu kokemuksiimme sekä keräämiimme opiskelijapalautteisiin.
doi:10.30675/sa.107949 fatcat:hnk3pywqpjfjzgbhvoruexbxc4