Son Arkeolojik Araştırmalar ve Yeni Bulgular Işığında Tripolis ad Maeandrum

Bahadır Duman
2013 Cedrus  
BAHADIR DUMAN  Özet: Bu araştırmada, Lydia Bölgesi'nin doğu sınır kentlerinden biri olan Menderes Nehri kenarındaki Apollonia/Tripolis'te gerçekleştirilen yüzey araştırması ve kazılar sonucunda elde edilen bilgiler değerlendirilmiştir. Kent ve civarındaki yaşam izleri M.Ö. 3500'lere dayanmaktadır. Hellenistik Dönem'de ızgara plana sahip bir polis olarak imarın başladığı Tripolis'te Roma Dönemi'nde görülen şehir planlaması ve yapılanmanın Hierapolis, Laodikeia ve Blaundos gibi komşu kentlerle
more » ... nzer özellikler göstererek devam ettiği tespit edilmiştir. Araştırmaların en çarpıcı sonucu ise Aphrodisias, Sardeis ve Ephesos gibi kentlerde yıkıcı etki yaratan Sasani akınlarının Tripolis'te de izlerine rastlanmış olmasıdır. M.S. VII. yüzyılın üçüncü çeyreğinden itibaren kentteki yaşam izleri yavaş yavaş silinmeye başlamasına rağmen M.S. X.-XI. yüzyıllarda nüfusu az da olsa bir grubun hala Tripolis'te varlığını sürdürdüğü arkeolojik materyalle kanıtlanmıştır. M.S. XIII. yüzyılda Tripolis'in yaslandığı tepenin zirvesinde İznik kralı III. Iohannes Dukas Vatatsez tarafından yaptırılan kale ve bu kalede gerçekleştirilen yüzey araştırmalarında elde edilen veriler Ortaçağ Arkeolojisi ile ilgili önemli veriler sunmaktadır.
doi:10.13113/cedrus/20131685 fatcat:tvex3wmb7bde3n24mncqpwsug4