Psikolojik Danışma Sürecinde Yeni Bir Model: Macera Terapisi / A New Model for the Psychological Counseling: Adventure Therapy

Asiye Büşra Şirin, Azize Nilgün Canel
2019 Kalem Uluslararasi Egitim ve Insan Bilimleri Dergisi  
verilmiştir. Son olarak Türkiye için sonuç ve öneriler ilgili alanyazın ışığında irdelenmiştir.
doi:10.23863/kalem.2019.119 fatcat:fibnpo26u5c57f4tcnizesgmba