Σκηνική παρουσίαση και σκηνοθετικά προβλήματα στον Ευνούχο του Τερεντίου

Βασιλική Ωριγένη Κιμισκίδου
2007
Ο Ευνούχος του Τερεντίου αποτέλεσε την πιο πετυχημένη κωμωδία του Λατίνου ποιητή, καθώς η παράστασή της κέρδισε αμέσως την ενθουσιώδη αποδοχή του κοινού της εποχής. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να προσφέρει κάποιες βασικές και απαραίτητες πληροφορίες σε όποιον τυχόν επιχειρήσει να σκηνοθετήσει τη συγκεκριμένη κωμωδία σήμερα, αλλά και να βοηθήσει παράλληλα τον κάθε αναγνώστη να ενεργοποιήσει την κρίση και τη φαντασία του και να οπτικοποιήσει μια κωμική παράσταση του 161 π.Χ. Η μελέτη είναι
more » ... χωρισμένη σε VII κεφάλαια και παραθέτει στοιχεία που προκύπτουν είτε από την αποκτηθείσα ευρύτερη γνώση μας περί αρχαίου θεάτρου είτε από εσωτερικές ενδείξεις του ίδιου του κειμένου ή των άλλων κωμωδιών της εποχής.Αρχικά παρατίθενται γενικές πληροφορίες για το χρονικό πλαίσιο και τις ιδιαίτερες συνθήκες κάτω από τις οποίες λάμβανε χώρα μια κωμική παράσταση(κεφ. I). Ακολουθούν στοιχεία για το θεατρικό χώρο που φιλοξενούσε τις κωμωδίες και στη συνέχεια η έρευνα εστιάζεται στον Ευνούχο και σε ό,τι αφορά το οπτικό θέαμα, τη σκηνογραφία και τη σκηνοθεσία της συγκεκριμένης κωμωδίας.Πληροφορίες σχετικές με τον αριθμό, τα κοστούμια των ηθοποιών, τη χρήση της μάσκας, τις κινήσεις και τις κωδικοποιήσεις των υποκριτών αντλούνται επαρκώς από το IV κεφάλαιο. Εξετάζεται επίσης το περίπλοκο θέμα των θεατρικών συνθηκών και των δραματικών συμβάσεων -μόνιμο σκηνικό ανοιχτού χώρου, ωτακουστίες, είσοδοι και έξοδοι από τις παρόδους, κατ' ιδίαν σχολιασμοί κ.ά.- με παράλληλη παράθεση συγκεκριμένων παραδειγμάτων από το κείμενο του Ευνούχου, προκειμένου να καταστεί σαφέστερη η πρόσληψη των όσων περιγράφονται από τον αναγνώστη(κεφ.V). Το επόμενο κεφάλαιο αποτελεί απόπειρα απόδοσης μιας γενικής εικόνας της μουσικής επένδυσης και του πρωταρχικού της ρόλου στη ρωμαϊκή κωμωδία και ειδικότερα στον Ευνούχο.Η εργασία ολοκληρώνεται με μια λεπτομερή ανάλυση των σκηνοθετικών προβλημάτων και ανωμαλιών της εν λόγω κωμωδίας, τα περισσότερα από τα οποία εντοπίζονται κυρίως στα σημεία εκείνα που ο Τερέντιος απομακρύνεται ή επεμβαίνει δραστικά στα μενάνδρεια πρότυ [...]
doi:10.26262/heal.auth.ir.73693 fatcat:oznjdmvee5bq7iny3ltkuxxywa