ГЕНЕЗИС ТА СУЧАСНІ ФОРМИ ПРОКУРОРСЬКОГО ВРЯДУВАННЯ В КРАЇНАХ-ЧЛЕНАХ РАДИ ЄВРОПИ

С. К. Костенко
2018 "International Humanitarian University Herald. Jurisprudence"  
Костенко С. К., аспірант кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів ГЕНЕЗИС ТА СУЧАСНІ ФОРМИ ПРОКУРОРСЬКОГО ВРЯДУВАННЯ В КРАЇНАХ-ЧЛЕНАХ РАДИ ЄВРОПИ Анотація: Стаття присвячена з'ясуванню генезису такого органу прокурорського врядування, як Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, через виявлення та з'ясування діалектики розвитку аналогічних за своїми функціями організацій в країнах-членах Ради
more » ... нах-членах Ради Європи. За результатами проведеного дослідження з'ясовано, що генезис у вітчизняній правовій системі вказаного інституту можна прослідкувати від аналогічних за своєю правовою природою державних інститутів, які з'явились вперше 1883 року у Франції (Вища рада магістратури) для адміністрування органів судової влади, а потім поширились у більшості країн Європи, зазнавши під час свого становлення у сучасних формах суттєвої модифікації на національному підґрунті. Ці інститути розповсюдили свою юрисдикцію не тільки на суддів, а згодом і на прокурорів, оскільки останні вважаються представниками системи правосуддя. Ключові слова: Рада Європи, національна правова система, судова влада, система правосуддя, вищі судові ради, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів.
doi:10.32841/2307-1745.2018.35.2.27 fatcat:d2oqrksgyray5o35xtwqk5lvxy