SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU JAKO ELEMENT BUDOWANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNE

Elwira Leśna-Wierszołowicz
2016 Studia i Prace WNEiZ  
doi:10.18276/sip.2016.43/1-05 fatcat:usqvunyxqrbyvhopowzs7aa73e