Rumlig organisering for læring

Camilla Hedegaard Møller, Jesper Bonde
2019 Dansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift  
Denne undersøgelse handler om arkitektstuderendes oplevelse af at studere i en tegnesal på 750 m2 med 180 studerende. Casen er et obligatorisk kursus for førsteårsstuderende og det empiriske afsæt er studerendes ugentlige logbøger, interviews og egne noter fra forfatterne, der er ansvarlige undervisere. Der anlægges det perspektiv, at læring konstitueres i dynamiske fællesskaber af aktør-netværk af bl.a. mennesker, traditioner, rum og materialitet (Latour, 2005; Akrich 1992, Lave & Wenger 2003;
more » ... Keiding, 2012; Tanggaard & Szulevicsz 2013). Undersøgelsen udfolder oplevede fordele og ulemper ved at studere i tegnesalen, ligesom den peger på præsentationer i plenum, antallet af personer og kurset 1:1 dimension, som centrale opmærksomhedspunkter.
doaj:85eae6dd0c6f42d19b54cf125cdc17d6 fatcat:5fa3wmxoara7tp33dudu6iavi4