REALIZATION OF BAROQUE TOWN-PLANNING TRADITIONS BY THE EXAMPLE OF TOWN MYKULYNTSI

S Lukomska
unpublished
УДК 711.4.01.72.035 З. В. Лукомська Національний університет "Львівська політехніка", кафедра реставрації архітектурної та мистецької спадщини РЕАЛІЗАЦІЯ БАРОКОВИХ МІСТОБУДІВНИХ ТРАДИЦІЙ НА ПРИКЛАДІ МІСТА МИКУЛИНЦІВ © Лукомська З. В., 2015 У дослідженні на прикладі міста Микулинців представлено композиційно-просторові традиції розвитку західноукраїнських міст у період XVII-XVIII ст., які є відображенням ренесансно-барокового містобудування Європи. Ключові слова: барокова урбаністика,
more » ... рковий комплекс, міське середовище, об'ємно-розпланувальна композиція, риси барокової архітектури, історико-архітектурний розвиток. Постановка проблеми Барокові містобудівні утворення-міста, замки, палацово-паркові монастирські ансамблі Західної України посідають значне місце серед об'єктів архітектурно-містобудівної спадщини України та Європи. Перебуваючи у складі Речі Посполитої у період XVII-XVIII ст., території західноукраїнських земель розбудовувадись архітектурно-містобудівних традицій Італії, Франції, Австрії, Німеччини, Чехії. Реалізовані в цей час представниками української, польської, литовської аристократії видатні та масштабні містобудівні проекти відрізнялись новітніми урбаністичними поглядами та теоріями. Для барокової урбаністики характерними були нові репрезентативні утворення в наявних старих існуючих містах. Їхні головні риси-це розмах та великий масштаб, наявність композиційних осей та театральність. Просторова композиція мала на меті домінувати в структурі міста, визначити його нову геометрію, силует. Просторовими домінантами ставали палаци, резиденції із своїми осями сприйняття у вигляді алей, вулиць, площ. Розглядаючи чимало містобудівних об'єктів Західної України, зокрема, міста, монастирські комплекси, замкові комплекси, садово-паркові об'єкти, феодальні двори, було виокремлено ті об'єкти, історична забудова яких відповідає традиціям барокової архітектури періоду XVII-XVIII ст. Перечислимо існуючі міста, селищах міського типу та інші містобудівні ансамблі, у яких і сьогодні прослідковуються риси барокової архітектури. Найцікавішими серед таких об'єктів є: міста-Жовква, Броди, Івано-Франківськ (первісно Станіславів), Маріямпіль, Калуш, Микулинці, Олика; палацово-замкові комплекси-палац у селі Підгірці Бродівського району Львівської області, Вишнівецький палац у смт Вишнівець Збаразького району Тернопільської області, Язловецький палац у селі Язловець Бучацького району Тернопільської області, фортеця Окопи Святої Трійці у селі Окопи Борщівського району Тернопільської області, Олицький замок в смт Олиці Волинської області; монастирсько-сакральні комплекси-Святоюрський комплекс у місті Львові, Свято-Успенська Почаївська Лавра у місті Почаєві, Манявський скит у селі Манява Богородчанського району Івано-Франківської області, Палац архієпископів у селі Оброшине Пустомитівського району Львівської області та ін. Формулювання мети статті Продемонструвати особливості та традиції містобудування вказаної епохи на прикладі селища міського типу Микулинців Тернопільської області, яке в минулому мало риси барокового міста-ансамблю, а витоки його історичного розвитку сягають ще XI ст. і є пов'язані із видатними історичними подіями та особистостями України. While exploring the large amount of urban objects from Western Ukraine, such as: cities, monastery complexes, castles, park objects, feudal courts we found that many historical buildings conform the features of baroque architecture dated XVII-XVIII century. The development of architecture and town-planning of Western Ukrainian lands while this period took place under the influence of architectural and urban traditions
fatcat:fwaf3yqc5bccfi4vcsgnu664ja