NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH HOA IN VITRO Ở CÂY TORENIA (TORENIA FOURNIERI L.)

Dương Tấn Nhựt
2018 Vietnam Journal of Science and Technology  
Sự chuyển đổi từ giai đoạn sinh dưỡng sang sinh sản (giai đoạn ra hoa) phụ thuộc vào những yếu tố hóa học, vật lý, các yếu tố vi lượng độ tuổi của mẫu và các chất điều hòa sinh trưởng. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành kiểm tra một vài yếu tố ảnh hưởng đến khả năng biệt hóa của những chồi hoa Torenia fournieri L. in vitro. Kết quả chỉ ra rằng những chồi già hơn cho tỷ lệ hình thành hoa cao hơn. Các chồi 60 ngày tuổi có tỷ lệ hình thành hoa là cao nhất (65 %) sau 30 ngày nuôi cấy. Hơn
more » ... nữa, hàm lượng khoáng vi lượng, khoáng đa lượng, nồng độ đường, các chất điều hòa sinh trưởng, than hoạt tính và điều kiện chiếu sáng cũng có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng ra hoa. Những chồi được nuôi cấy trên môi trường ¼MS không bổ sung chất điều hòa sinh trưởng, có bổ sung thêm 60 g/l sucrose, 1 g/l than hoạt tính với chu kỳ chiếu sáng là 10 giờ sáng (45 µmol.m-2.s-1)/14 giờ tối cho tỷ lệ ra hoa là cao nhất 87,18 % với 2,8 nụ hoa/mẫu cấy. Các hoa in vitro và ex vitro không có sự khác biệt về hình thái và màu sắc.
doi:10.15625/2525-2518/51/6/11632 fatcat:i5tiuft3unaxxndya7karvcnju