Příspěvek k poznání vodních měkkýšů dolního toku Vltavy Contribution to the knowledge of aquatic molluscs of lower reach of the Vltava River (Central Bohemia, Czech Republic)

Luboš Beran
2007 Bohemia centralis, Praha   unpublished
Aquatic molluscs of the Vltava River between the confluence of the Vltava and Berounka rivers downstream of Prague and the confluence of the Elbe and Vltava rivers near Mělník (Central Bohemia, Czech Republic) were studied from 1997 to 2006. Altogether 31 species (17 gastropods, 14 bivalves) at 32 sites were found. The richest molluscan communities were usually documented upstream of weirs while localities downstream of weirs were inhabited by several species (Viviparus viviparus, Bithynia
more » ... arus, Bithynia tentaculata, Radix ampla, Sphaerium corneum s. lat.) only. An occurrence of four non-native species was documented. Occurrence of Corbicula fluminea in the Vltava River is the first record from the Czech Republic outside of the Elbe River. Population of endangered bivalve Pseudanodonta complanata was found. Metodika a materiál V letech 1997-2006 byl na celkem 26 lokalitách na vlastním toku Vltavy od sou-toku s Berounkou a 6 lokalitách na plavebním kanále Vraňany-Hořín proveden prů-zkum vodních měkkýšů s tím, že nejintenzivnější průzkum byl z důvodu plánovaných vodohospodářských opatření na dolní Vltavě proveden v roce 2004 a na plavebním kanále v letech 2005-2006 v době, kdy byl částečně vypuštěný. Sběr byl na většině lo-kalit prováděn kombinací vizuální metody a odběrů z vegetace či sedimentu za pomo-ci kovového kuchyňského cedníku (průměr cedníku 20 cm, velikost ok 0,5-1 mm). Materiál získaný při průzkumu byl ve většině případů určen na místě a vrácen na lokalitu. V případě velmi vzácných druhů byla alespoň část sběru uložena do
fatcat:2hl4wtzwmvcybipaqldyiwqmze