Beatin dnevnik Luize Pesjak: dogajalni prostor romana

Urška Perenič
2018 Slavistična Revija  
V razpravi na podlagi novega branja, spodbujenega tudi s »prostorskim obratom«, pokažemo, da ima dogajališče v romanu stvarno, geografsko predlogo, kar so dosedanje literarnovedne študije docela spregledale. Osrednje dogajanje je umeščeno v slovensko zgodovinsko deželo Kranjsko, natančneje, na Notranjsko, v Loško dolino, na grad Snežnik z okolico. Skupaj z izrazi (francoskega) domoljubja, večidel položenimi v usta Francozinje de Latour, in izbiro dogajališča romana, ki je konturirano zlasti z
more » ... migi na dejansko obstoječe kraje in opisom nekaterih fizičnogeografskih značilnosti območja (npr. lajtmotiv snežnikov), roman Beatin dnevnik na kompleksen način gradi domoljubno sporočilo. Ta ugotovitev pa je v nasprotju z uveljavljenim spoznanjem o domnevni nerelevantnosti izbranega žanra v razvijajočem se literarnem sistemu nacionalne književnosti.
doaj:5ae74a261fde4a22bfd0c92fb6ea691b fatcat:frnot3jvbjdbtpy7hqq5qdi2je