Doğrusal Olmayan Yüklerde Güç Faktörünün Düzeltilmesi ve Harmonik Bileşenlerin Süzülmesi

SÜLEYMAN ADAK, Hasan CANGİ, Ahmet serdar Yılmaz
2019 Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi  
Makale Bilgisi Öz Toplam harmonik distorsiyonu özellikle güç elektronik ekipman ve doğrusal olmayan yüklerinkullanılmasından sonragüç kalitesinin önemli bir konusu oldu. Elektrik sistemlerinin arızasız ve güvenli bir şekilde çalışabilmesi, akım ve gerilim gibi büyüklüklerin 50 Hz frekansta ve sinüsoidal formda olmasına bağlıdır. Bununla birlikte bir çok nedenlerden dolayı bu temel büyüklükler sinüsoidal özelliklerini kaybederek sistemde istenmeyen harmonikler oluşmaktadır. Harmonik
more » ... azaltılması ve güç faktörününiyileştirilmesi içinpasif filtrelerin kullanılması çokca tercih edilen bir yöntemdir.İncelenen güç sistemi, üç fazlı gerilim kaynağı, güç trafosu, altı darbeli kontrolsüz doğrultucu, pasif filtre ve R-L endüktif yükünden oluşmaktadır.Altı darbeli kontrolsüz bir doğrultucu 5, 7, 11, 13, 17, 19 v.b. gibi akım harmonik bileşenleri üretir.Üç fazlı kontrolsüz doğrultucunun giriş akımı toplam harmonik distorsiyonunu azaltmak için pasif filtre kullanılmıştır. Güç sistemi Matlab/Simulink programı kullanılarak modellenmiştir. Simülasyon sonuçları, hem harmoniklerin elimine edildiğini hem de güç katsayının düzeltildiğini göstermektedir.Pasif filtreler kullanmadan önce güç sistemindeki güç katsayısı 0.6877 ve THDI değeri ise % 12.71 olarak ölçülmüş idi. Pasif filtreler kullanıldıktan sonra ise sistemdeki güç katsayısı 0.99 ve THDI değeri ise % 3.591 olarak gerçekleşmiştir. Abstract Total harmonic distortion has become an important subject in power quality, especially afteruse of power electronicequipment and non-linear loads. Working of electricity systems smoothly and safety depends on the foundation of quantities such as current and voltage which are sinusoidal and 50 Hz frequency. However, these foundation quantities lose their sinusoidal characteristics because of many reasons and this occurs unwanted harmonics in the system.It is a highly preferred methodto use passive filtersfor reduction harmonic and to improve the power factor. The proposed power system is a combination of three-phase voltage supply, power transformer, sixpulse rectifier, passivefilter, and R-L inductive load. A six-pulse uncontrolled rectifier produces 5th, 7th, 11th, 13th, 17th, 19th, etc. current harmonics components. A passive filter is used to reduce the total harmonic distortion of the input current of the three-phase uncontrolled rectifier. Power system is modeled by using Matlab/Simulink program. Simulation results show that both the harmonics are eliminated and the power coefficient is corrected.Before using passive filters the power coefficient was 0.6877, and the THDI value was measured as 12.71 % in the power system. After using passive filters, the power coefficient was 0.99 and the THDI value was measured as 3.591 % in power system.
doi:10.29109/gujsc.454079 fatcat:idbreccyezhqnp6hoaud7dkjey