Feridüddin-i Attâr'ın Mantıku't-tayr İsimli Eserinin Türk Edebiyatındaki İlk ve Tek Şerhi: Şem'î Şem

Muhittin TURAN
2014 Turkish Studies  
doi:10.7827/turkishstudies.7245 fatcat:kdsd55u74zcuphd7vx2pq5muni