OBESITY MANAGEMENT AS CARDIOVASCULAR RISC IN METABOLIC SYNDROME RODICA MARIA ONOFREI 1

Transilvania University, Brasov
unpublished
Increased prevalence and aggressiveness of cardio-metabolic diseases justifies the growing interest worldwide in tracking and monitoring patients at risk of developing metabolic syndrome. Increased frequency of obesity and overweight with involvement and the succeeding metabolic status of weight gain more than 20% of ideal weight contributes to the diagnosis of metabolic syndrome. Obesity may be a consequence of metabolic disorders or repercussions of improper lifestyle but produces or is
more » ... roduces or is triggered by metabolic disorders and cardiovascular risk and represents a risk factor. The management of obesity as a risk factor associated with metabolic syndrome is the prerequisite of good medical diagnosis and treatment conduct. Cuvinte cheie: obezitate, sindrom metabolic, management Rezumat: Prevalenţa crescută şi agresivitatea afecţiunilor cardiometabolice justifică interesul crescând pe plan mondial în depistarea şi supravegherea pacienţilor cu risc de a dezvolta sindrum metabolic. Frecvenţa crescută a supragreutăţii şi obezităţii cu implcaţiile metabolice ce succed starea de creştere în greutate cu mai mult de 20% din greutatea ideală contribuie la diagnosticarea sindromului metabolic. Obezitatea poate fi consecinţa tulburărilor metabolice sau repercusiunea unui stil de viată necorespunzător dar care produce sau este declanşată de tulburări metabolice şi reprezintă un factor de risc cardiovascular. Managementul obezităţii ca factor de risc asociat sindromului metabolic reprezintă premisa unei bune conduite medicale de diagnosticare şi tratament al acestuia.
fatcat:2kad72baujb3jcs5vuxymq6pvm