Ikonograficzny język tańca średniowiecznego

Zofia Załęska
2020
Artykuł jest próbą zaprezentowania pewnego sposobu badania przedstawień ikonograficznych pokazujących taniec średniowieczny. Autor_ka na początku zarysowuje konteksty tańca i wyróżnia źródła z nim związane: źródła teoretyczne, literackie, muzyczne i ikonograficzne. Następnie skupiając się na źródłach ikonograficznych zachowanych w rękopisach z epoki prezentuje, w jaki sposób można wykorzystać badania sfery wizualnej tańca w zrozumieniu tego fenomenu. Odwołuje się w tym do trzech znanych dziś
more » ... ech znanych dziś form przestrzennych tańca wieków średnich: tańca łańcuchowego, w parach i solowego. Autor_ka zwraca także uwagę na trudności napotkane przy badaniu ikonografii tańca średniowiecznego oraz samego tańca, a także na przeszkody stojące na drodze do współczesnych rekonstrukcji tego typu tańców.
doi:10.34766/fetr.v44i4.427 fatcat:tv5h4e45mrgsjgmhahfv3tbq4q