Дослідження забруднення атмосферного повітря відпрацьованими газами автотранспорту в міському середовищі

Г.О. Татарченко, І.В. Кравченко, М.В. Писаренко, С.Л. Поркуян
2019 ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля  
В роботі на прикладі магістральної дороги біля парку проведено аналіз фактичної середньодобової інтенсивності руху автотранспорту і розраховані потужності емісії і концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі відпрацьованих автомобільних газів. Виявлено, що найбільш небезпечними для житлової забудови є оксиди азоту, особливо в несонячну погоду, коли їх фактичний вміст перевищує граничнодопустиму концентрацію в багато разів. Наведені дані про кількість та якість викидів на
more » ... их мережах доріг свідчать про значну шкоду здоров'ю людини. Виконані розрахунки є актуальними для вирішення завдань, пов'язаних з моделюванням і прогнозуванням забруднення атмосфери транспортними потоками і, відповідно, пошуку рішень щодо зниження вмісту шкідливих газів в атмосферному повітрі.
doi:10.33216/1998-7927-2019-256-8-99-104 fatcat:u2klsmb7yfgwdhspe4gduitzem