Life-threatening Consequence of a Psychiatric Behavior

Mirela TIGLIS, Department of Anesthesiology and Intensive Care, Emergency Clinical Hospital, Bucharest, Romania, Andreea Livia DUMITRESCU, Cristina BOLOGA, Tudor HURMUZACHE, Alexandru Emil BAETU, Tiberiu Paul NEAGU, Bogdan SOCEA, Ioan LASCAR, Ioana Marina GRINTESCU, Department of Anesthesiology and Intensive Care, Emergency Clinical Hospital, Bucharest, Romania, Department of Anesthesiology and Intensive Care, Emergency Clinical Hospital, Bucharest, Romania (+6 others)
2019 Modern Medicine  
The prevalence of hypokalemia in psychiatric population is very high with eating disorders and laxative abuse being the main incriminated factors. Case presentation: We report a case of a 34-year-old woman with history of sleeve gastrectomy and breast implant, who presented for fatigue, severe myalgia, generalized hypotonia and palpitations. Laboratory exams revealed severe hypokalemia and rhabdomyolysis. The electrocardiography showed prolonged QT interval and ST segment depression with
more » ... ression with second-degree atrioventricular block. She received intravenous potassium supplementation with consecutive hydration. When potassium level was within safety limits, the patients received loop diuretics in order to decrease rhabdomyolysis and avoid kidney injury. The underlying cause was a pathological behavior, with frequent self-provoked episodes of nausea and vomiting after eating and chronic consumption of laxatives. She started psychotherapy. Conclusion: Psychiatric behaviour can lead to life-threatening conditions, therefore it should be discovered and managed promptly. Rezumat Introducere: Prevalenţa hipopotasemiei în rândul pacienţilor psihiatrici este foarte mare, tulburările alimentare și abuzul de laxative fi ind principalii factori incriminaţi. Prezentare de caz: Vă prezentăm cazul unei paciente de 34 ani, cu iantecedente de sleeve gastric și augmentare mamară cu proteze de silicon, care este admisă în unitatea de primiri urgenţe pentru oboseală, mialgie severă, hipotonie generalizată și palpitaţii. Investigaţiile de laborator evidenţiază hipopotasemie severă și rabdomioliză. Electrocardiografi a arată prelungirea segmentului QT, subdenivelare de segmente ST, cu bloc atrioventricular de gradul II. Paxcientei i se administrează clorură de potasiu intravenos, concomitent cu reechilibrarea volemică. În momentul în care nivelul potasiului este în limite de siguranţă, se instituie terapie diuretică cu scopul de a reduce rabdomioliza și a evita injuria renală acută. La baza acestor simptome și manifestări clinice și paraclinice se află un comportament patologic, cu episoade de vărsături auto-provocate după ingestia de alimente, precum și consumul cronic de laxative. Pacienta a început sedinţele de psihoterapie. Concluzie: Comportamentele psihiatrice pot fi ameninţătoare de viaţă, așadar, ar trebui identifi cate și tratate cu promptitudine. Cuvinte cheie: hipopotasemie, comportament psihiatric, interval QT prelungit, palpitaţii, rabdomioliză. CASE REPORT Mirela TIGLIS et al.
doi:10.31689/rmm.2019.26.2.81 fatcat:7j6vebnva5c4xflrajea357iky