TECHNOLOGICA ACTA NAUČNO-STRUČNI ČASOPIS ZA HEMIJU I TEHNOLOGIJU TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U TUZLI

Vol, Broj
unpublished
1. TECHNOLOGICA ACTA objavljuje radove koji podliježu recenziji i svrstavaju se u sljedeće kategorije: -izvorni naučni radovi (Original scientific papers) -kratka priopćenja (Short communications) -prethodna priopćenja (Preliminary communications) -pregledi (Reviews) -stručni radovi (Professional papers) -izlaganja sa naučnih skupova (Conference papers) Autori predlažu kategoriju svojih radova, ali konačnu odluku o tome donosi redakcija na osnovu zaključaka recenzenata. 2. TECHNOLOGICA ACTA
more » ... CHNOLOGICA ACTA objavljuje tekstove koji se ne recenziraju u sljedećim rubrikama: -edukacija -tehnološke zabilješke -studijski boravci, specijalizacije, postdoktorska usavršavanja -prikazi i priopćenja iz prakse u obliku dopisa ili prijevoda stranih članaka U posebnim rubrikama koje uređuju urednici, objavljuju se industrijsko -privredni pregledi, prikazi knjiga, društvene vijesti, pregled tehničke literature i dokumentacije itd. 3. Izvorni naučni radovi sadrže neobjavljene rezultate izvornih istraživanja. Naučne informacije trebaju biti izložene da se može: -Ponoviti eksperiment i dobiti rezultat jednake tačnosti ili tačnosti unutar granica eksperimentalne greške, kako navodi autor -Provjeriti tačnost analiza i dedukcija na kojima se temelje rezultati. Kratka priopćenja sadrže rezultate kratkih, ali završenih istraživanja ili opise izvornih laboratorijskih tehnika (metoda, aparata itd.) Prethodna priopćenja sadrže nova naučna saznanja čija narav zahtijeva hitno objavljivanje. Ne moraju omogućavati ponavljanje ni provjeru iznesenih rezultata. Pregledi su cjelokupni prikazi nekog područja ili problema izrađeni na osnovu već publiciranog materijala koji je u pregledu sakupljen, analiziran i raspravljen. Izlaganja sa naučnih i stručnih skupova bit će po pravilu objavljena samo ako nisu štampana u dotičnim zbornicima. Iznimno će se štampati bitno prerađeni i dopunjeni članci. Stručni radovi su korisni prilozi iz struke čija problematika nije vezana za izvorna istraživanja. To znači da materija ne mora značiti novost u svjetskim razmjerama. To se npr. odnosi na reprodukciju u svijetu poznatih istraživanja koja čine vrijedan material u smislu širenja znanja i prilagođavanje izvornih istraživanja potrebama industrije i nauke. 4. Radovi svrstani u te kategorije podliježu ocjenjivanju najmanje dvaju anonimnih recenzenata. Rad će se objaviti jedino na temelju pozitivnih recenzija, o čemu će Uredništvo obavjestiti autora. Recenzenti se biraju među stručnjacima u neposrednom području istraživanja na koja se odnosi rad predložen za objavljivanje. Autori mogu predložiti imena recenzenata, a Uredništvo može, ali ne mora prihvatiti njihov prijedlog. U pravilu recenzent ne može biti autorov saradnik niti pretpostavljeni. 5. Autor je potpuno odgovoran za sadržaj rada. Uredništvo pretpostavlja da su autori prije podnošenja rada regulirali pitanje objavljivanja sadržaja rada saglasno pravilima ustanove ili preduzeća u kojem rade. 6. Brzina kojom će se rad objaviti zavisit će o tome koliko rukopis (tekst) odgovara uputama. Radovi koji zahtijevaju veće prepravke ili dopune bit će vraćeni autoru na doradu prije recenzije.
fatcat:7tc6thql7ffang7uk7usyy4tme