The dynamics of the restoration of Monday Economy post-crisis

Alexandru GRIBINCEA, Sergiu GUŞILO, Yurii KOZAK
2017 Relaţii Internaţionale Plus  
Rezumat. Schimbările globale au cuprins întreaga lume, inclusiv domeniile şi regiunile, impulsionate de succesele umanităţii în domeniul progresului social-economic, C&D, tehnologic şi extinderea oportunităţilor umane. Dezvoltarea economică accelerată a declanşat noi provocări şi presupune creştere intensivă şi extensivă. Un miracol economic se consideră dezvoltarea ţărilor emergente, apariţia "tigrilor asiatici". Metoda extensivă apelează la creşterea factorilor cantitativi: materii prime şi
more » ... materii prime şi forţa de muncă. Capitalul financiar, ISD şi energia doar pot fi catalizatori ai creşterii economice. Metoda respectivă nu presupune creşterea calificării resurselor umane, care degradează de rând cu tehnica, soldându-se cu crize economice. Metoda intensivă presupune o percepere nouă a lucrurilor, perfecţionarea şiraţionalizarea tehnologiilor aplicate. Utilizarea metodelor mixte aduce un aport sinergetic. Creşterea economică se măsoară prin creşterea PIB. Abstract. There is only little room in world economy for considering the development of trading capacities. Accelerated economic development has triggered new challenges. Economic development implies intensive and extensive growth. Developing emerging countries, the "Asian tigers" belong to an economic miracle. The extensive method calls for the increase of the quantitative factors: raw materials, labor force. Financial capital, FDI, energy can only be catalysts of economic growth. This method does not imply an increase in the human resources qualification, which degrades with the technique, with the economic crisis. The intensive method involves a new perception of things, improvement and rationalization of applied technologies. Using mixed methods brings synergy. Growth is measured by GDP growth. In a very poor country, it is impossible to diminish poverty without boosting economic growth. In such a society people are missing, whose revenues can be redistributed. Economic development, even in a poor country, will ensure economic growth, reducing poverty. Economic renaissa [...]
doaj:eadc830302f44b5f9cd6e2c4aff2a84f fatcat:h4o5w4qsmjeh7k4ewzzczvwdoq