Prawa przysługujące do przestrzeni w obrębie wykonywanych robót geologicznych w ramach geotermii

Sebastian Wójcik-Jackowski
2020 Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska  
Przedmiotem tekstu jest zagadnienie geotermii, rozpatrywane w kontekście praw przysługujących do nieruchomości gruntowej i wnętrza Ziemi podczas prowadzenia robót geologicznych w świetle obowiązujących przepisów w tej materii, które zostały poddane analizie przy uwzględnieniu specyfiki wskazanego rodzaju odnawialnych źródeł energii.
doaj:90299f7fe8474866859ecce1238b20ee fatcat:ff3vknlrmnfptjy6jv2z6vntne