Problem of euro-atlantic integration in the modern constitutional process of Ukraine

Andrii Yakovlev
2019 ScienceRise Juridical Science  
Стаття присвячена аналізу витоків та формування євроатлантичного курсу України, етапів його реалізації спрямованого на вступ нашої держави до ЄС та Організації Північноатлантичного договору. Центральною лінією статті є дослідження формування законодавчої національної бази євроатлантичної інтеграції нашої держави, включаючи закріплення євроатлантичного курсу в Конституції України з метою набуття нашою державою членства в Європейського Союзі та Організації Північноатлантичного договору. Особлива
more » ... вага приділена місцю і ролі Рамковому документу «Партнерство заради миру» (1994), Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північно-атлантичного договору (1997), Декларації про доповнення Хартії про особливе партнерство (2009). Одним із важливих етапів цього процесу стала заява про прагнення України, як учасниці «Партнерство заради миру» в 2005р. набуття членства в НАТО та створення Комісії Україна-НАТО. Активізація діалогу між Україною а Альянсом та проведення нашою державою реформ дало підстави главам держав та урядів НАТО у 2008р. на засіданні Північноатлантичної ради НАТО прийняти рішення, що Україна в майбутньому стане членом НАТО. В статті вказується на гальмівні чинники процесу євроатлантичної інтеграції України 2009-2019рр. Після 2014 р. Україна активізувала кроки спрямовані на підготовку до вступу до НАТО через реалізацію щорічних Національних програм співробітництва Україна-НАТО, які передбачають здійснення конкретних заходів правового, політичного, економічного, безпекового, оборонного, військового і ресурсного характеру та досягнення відповідності критеріям, нормам, принципам НАТО та ЄС у соціально-політичній сфері, особливо запобіганню та протидії корупції, імплементації принципів, виконанню програми НАТО з розбудови цілісності, прозорості, підзвітності, запровадження доброчесності та зниження корупційних ризиків у роботі оборонних інституцій. Однією із найважливіших ланок забезпечення євроатлантичного інтеграційного курсу України є вдосконалення законодавчої бази, зокрема прийняття низки антикорупційних законів та створення відповідних органів. Особливого значення в зміцненні євроатлантичного курсу набуло внесення зміни до Конституції України про незмінність та незворотність прагнень України щодо вступу до ЄС та НАТО в 2019р. В статті аналізуються проблемні питання інтеграції України до ЄС та НАТО, а також сформульовані висновки Ключові слова: конституційний процес, конституція, законодавство, євроатлантичний курс, Європейський Союз, НАТО, інтеграція Copyright © 2019, A. Yakovlev. This is an open access article under the CC BY license
doi:10.15587/2523-4153.2019.180048 fatcat:3bxbc6d33jaljjogvlgpzp2tna