Diamond Coring Bit Efficiency in the Hekimhan Formation

1962 Bulletin of the Mineral Research and Exploration  
ÖZET. -• 1960 yılında Hekimhan (ekseriyetle Karakuz mevkii) formasyonu içinde yapılan karotlu sondajlarda kullanılan elmas kuronların hurda haline gelenlerinin firmalara iadesi ile, bunların elmas kaybı öğrenilmiş ve randıman malûmatının değerlendirilmesinde, karot yüzdesinin, elmas tanelerinin büyüklüğünün ve kuronların fiziksel özelliklerinin ekonomik önemi olduğu görülmüştür. Bunlar cetvel, grafik ve irdelemelerle değerlendirilmişlerdir. Nispeten ucuz, orta kaliteli Batı Afrika bort
more » ... frika bort elmaslarını havi kuronlar en iyi sonucu vermiştir. Daha pahalı, iyi kaliteli ve yönlendirilmiş elmasları havi kuronlar da fazla iş yapmış olmalarına rağmen, adetlerinin az oluşu kesin bir sonuç hükmüne mâni olmuştur. GİRİŞ Hekimhan formasyonunda denemeye tabi tutulan 59 adet kuron toplam olarak 1002.30 metre karotlu ilerleme yapmıştır. Delinen çeşitli formasyonların toplam derinlikleri aşağıda gösterilmiştir : Böylece sondajlarla delinen Hekimhan formasyonunun % 56 sını hematitmanyetit, % 23 ünü erüptif ve altere erüptif, % 11 ini ofiolitik kayaçlar ve % 10 unu da diğer kayaçlar teşkil eder denilebilir. Formasyon görüldüğü üzere farklı fiziksel özellikler gösteren çeşitli kayaçlardan teşekkül etmiştir. Yekûnun yarıdan fazlasını teşkil eden cevher (hematitmanyetit), yer yer çok sağlam ve masif olmasına rağmen, ihtiva ettiği ara katkılar (kaolinize siyenit) dolayısiyle çürük ve çatlaklı bir manzara arzetmektedir. Kabul edilebilir ki, sağlam cevher, bütün cevher kitlesinin % 25 ini teşkil eder. Kimyevi bakımdan kitle % 70 hematit ve % 30 manyetitten teşekkül etmektedir. Ayrıca cevher çatlaklarında hidrotermal olarak yerleşen, kalınlıkları birkaç santimetreden âzami 20 cm ye kadar değişen ve kolayca kristallerine ayrılabilen kuvars bandlarına raslanmıştır. Gerek cevher çatlaklarından kırılan parçaların ve gerekse dağılan kuvars parçalarının öğütücü özelliğinden dolayı elmas matrisi pek
doaj:7fd90d908992486986fb8d74c0678c35 fatcat:l2i7d6lbdjcazehodjwvwr3v6q