МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ

Тетяна Собченко
2021 Інноватика у вихованні  
Суттєві зміни, які відбуваються у системі вищої освіти, спрямовані на забезпечення її якості та доступності в Україні. Одним із шляхів вирішення проблеми є впровадження технології змішаного навчання. Актуальність проблеми здійснення змішаного навчання майбутніх учителів-філологів зумовлена низкою факторів, серед яких вирішальними є інформатизація та цифровізація усіх сфер життя, зокрема системи вищої освіти, а також світова пандемія, яка прискорила перехід на такий формат навчання усі заклади
more » ... щої освіти. Метою статті є висвітлення методологічних засад реалізації змішаного навчання майбутніх учителів-філологів у закладах вищої педагогічної освіти. У статті проаналізовано суть поняття «змішане навчання». Визначено та уточнено ті моделі змішаного навчання, які можуть бути застосовані у процесі вивчення педагогічних дисциплін майбутніми учителями-філологами. Проаналізовано особливості побудови моделі змішаного навчання та фактори, які слід враховувати при виборі чи створенні власної моделі. Розкрито дидактичні принципи змішаного навчання. Виділено та проаналізовано основні методологічні підходи реалізації змішаного навчання майбутніх учителів-філологів: системно-синергетичний, особистісно-діяльнісний, компетентнісний, ресурсний, герменевтичний.
doi:10.35619/iiu.v1i13.360 fatcat:oehnk5i4rfe4ff6wmdkbno4xqu