CRISPR-Cas9 Technology, Safety and Evaluation from an Ethical Perspective
CRISPR-Cas9 Teknolojisi, Güvenliliği ve Etik Açıdan Değerlendirilmesi

Selinay Başak ERDEMLİ KÖSE, Ünzile SUR, Anıl YİRUN, Aylin BALCI, Belma KOÇER GÜMÜŞEL, Pınar ERKEKOĞLU
2020 Journal of Literature Pharmacy Sciences  
İlk olarak 1953'te DNA çift sarmalının keşfi, biyolojik bilimlerde büyük bir ilerlemeyi beraberinde getirmiştir. Son 60 yılda, bu konudaki gelişmelerin çoğunu DNA'da veya ilgili makromoleküllerde yapısal değişiklikler elde etmek için kullanılan teknoloji-ler sağlamıştır. Son 20 yılda ise DNA ve RNA sentezi için yeni yöntemler geliştirilmiş ve bu yöntemler genom organizasyonunun keşfine giden yolu açmıştır. Enzimler (polimerazlar, ligazlar ve restriksiyon endonükleazlar dâhil) ve polimeraz
more » ... ve polimeraz zincir reaksiyonu DERLEME
doi:10.5336/pharmsci.2019-70581 fatcat:2yz3bzhxirgqnizjlrhtmimimu