Okul Çağındaki Çocukların COVID-19 Hakkındaki Düşüncelerinin Resimle İfade Edilmesi

Alev ÜSTÜNDAĞ
2022 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  
Araştırma okul çağındaki çocukların COVID-19 hakkındaki resimlerinin 7, 10 ve 13 yaş gruplarına göre incelenmesi ve karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Araştırmada hem nicel hem de nitel araştırma yöntemleri bir arada kullanılmıştır. Araştırmanın temel veri toplama aracı çocuklar tarafından çizilen COVID-19 resimleridir. Çalışma grubunda 7, 10 ve 13 yaşlarında olan 60 çocuk bulunmaktadır. Her yaş grubundan 20 çocuk ile çalışma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın nitel bölümünde çocuklar
more » ... ından yapılan resimler incelenmiştir. Çocuk resimleri içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Çocuk resimlerinde insan, mekân/ortam, aktivite, sağlık, temizlik malzemeleri, doğa, renk ve diğer olmak üzere 7 tema 48 alt tema belirlenmiştir. Araştırmanın nicel bölümünde resimlerden elde edilen tema ve kodlar arasında fark olup olmadığını belirleyebilmek için Kruskal-Wallis testi yapılmıştır. Diğer temalarda grup sonuçları analizinde anlamlı fark bulunmazken, yaşlara göre çocuk resimlerinde mekân/ortam, doğa ve renk temasında gruplar arasında anlamlı bir farkın olduğu belirlenmiştir. Mekân/ortam temasında tüm yaş gruplarının birbirleri arasında, doğa ve renk temasında ise 10 yaş grubunun 7 ve 13 yaş grupları arasında fark olduğu belirlenmiştir.
doi:10.32709/akusosbil.811940 fatcat:mmfsellhlnc4hluxzw4mkten3i