INGLIZ TILI DARSLARIDA SO'Z BOYLIGINI OSHIRISHDA INTERFAOL O'YINLARDAN FOYDALANISH

Mamatova Gulhayo Komiljon Qizi
2022 Zenodo  
Annotatsiya: Ushbu maqola o'quvchilarning ingliz tiliga bo'lgan qiziqishini oshirishda o'yinlarning qanchalik muhim va samarali ekanligini aniqlashga qaratilgan. O'qituvchilarning o'quvchilar qiziqishini yaxshilashga bo'lgan urinishlaridan biri bu ingliz tilini o'yinlar orqali o'rgatishdir. O'yinlar orqali o'rganish jarayoni o'zoro ingliz tili muhitiga kirishishni taminlaydi va bunda o'quvchilarning so'z yodlash qobilyati rivojlanishi kutiladi.O'yinlar orqali o'rganishning ko'plab foydali
more » ... ari mavjud. Birinchidan, tabiatan qiziqarli va quvnoq o'yinlarga asoslangan darslarni o'quvchilar maroq bilan qabul qilishadi. Ikkinchidan, o'yinlarning qiziqarli ekanligi sabab, o'quvchilarda muayyan narsalar yoki mavzularga katta qiziqish uyg'onadi.
doi:10.5281/zenodo.6475132 fatcat:5kpjtbvbljek5peau6kfutp6uy