Velfærdsstatsregimer og arbejdsmarkedspolitik - grupperer velfærdsstaterne sig som forventet?

Søren Hartmann Hede
2004 Politica - Tidsskrift for politisk videnskab  
Esping-Andersens teori om de tre grundlaeggende velfaerdsstatsregimer har overlevet overgan gen fra den gamle til den nye velfaerdsstatsteori og må siges at vaere god latin inden for polito logiske velfaerdsstatsstudier. Brugen af regimeteorien er således også ganske udbredt inden for arbejdsmarkedspolitiske studier på trods af til tider modstridende empiri og en manglende systematisk eftervisning af teorien inden for området. En undersøgelse af den gennemførte arbejdsmarkedspolitik i 21
more » ... politik i 21 velfaerdsstater giver kun delvis støtte til Esping-Andersens teori. Hvad enten glasset på den baggrund anses for halvt fuldt eller halvt tomt, så har dette betyd ning for brugen af regimeteorien: Det er utilstraekkeligt udelukkende at benytte en regime optik til sammenfatning af analyser af et større antal lande, ligesom man ikke kan forvente at indfange variationsrummet inden for arbejdsmarkedspolitikken ved kun at analysere arketyper fra hvert regime.
doi:10.7146/politica.v36i3.69906 fatcat:kx3ddbibu5gfbedpfihopunczu