ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ

С. В. Селіванов
2022 Investytsiyi praktyka ta dosvid  
У статті розглядаються актуальні аспекти професійного розвитку та вдосконалення професіоналізму службовців державної служби. Проводиться аналіз системи підготовки державних службовців та змісту принципу професіоналізму державних службовців як умови зайняття державних посад державної служби та просування по службі та як засоби підвищення ефективності державної служби. На підставі методу аналітичного огляду літературних джерел на тему дослідження автором визначено цілі та завдання підготовки та
more » ... двищення кваліфікації державних службовців, запропоновано нові підходи до вдосконалення системи професійного розвитку і професіоналізації державної служби. Розглядаються варіанти вдосконалення професійної майстерності державних службовців, що є одним із найважливіших принципів формування кадрового складу. У статті відмічається, що для підвищення ефективності та результативності діяльності державних службовців необхідно підвищувати рівень професійної компетентності державного службовця, підвищувати рівень професіоналізму кадрового складу державної служби. Актуальність даної теми впливає на зміну підходів до професіоналізму та компетентності в системі державного управління. Сучасні зміни професійних компетенцій супроводжуються як позитивними, так і негативними явищами, такими як збільшення обсягу навантаження державних службовців, зниження якості надання державних послуг: відповіді на запити, звернення громадян, оформлення необхідної документації, тощо. Підвищення рівня соціально-економічного розвитку суспільства є наслідком підвищення якості та ефективності роботи державних службовців.
doi:10.32702/2306-6814.2022.17.107 fatcat:ikcvaa45jnhibowl2qbqooef4i