Vrijednosti serumskih proteina u ekstrahepatičnoj kolestazi štakora Stjepan Gamulin i Dubravko Božić

Aleksandar Včev, Ivan Čandrlić, Vorni
unpublished
Prispjelo: 25. prosinca 1988. Klinika za unutarnje bolesti Opće bolnice Osijek i Klinika za unutarnje bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Za grebu U ovom istraživanju učinjena je potpuna opstrukcija duktus koledokusa u štakora, te je promatran utjecaj ekstrahepatične kolestaze na koncentracije serumskh proteina. Uočeno je da ekstrahepatična kolestaza izaziva kontinui rani pad koncentracije ukupnih proteina i albumina u seru mu. Pad ukupnih proteina u serumu nije statistički znača jan u
more » ... stički znača jan u odnosu na kontrolnu koncentraciju, dok je pad albu mina statistički značajan (P < 0,01) već od sedmog dana tra janja kolestaze. Kolestaza dovodi do promjena vrijednosti elektroforetskih frakcija serumskih proteina. Uočava se kontinuirani, statistički značajan pad (P < 0,01) od sedmog dana, pad albuminske frakcije, što odgovara padu apsolutne koncentra cije albumina u serumu. Osim ove promjene, dolazi do kon tinuiranog i statistički značajnog (P < 0,01) porasta beta frakcije od sedmog dana poslije operacije. Tridesetog dana dolazi do spajanja beta i gama globulinske frakcije u jednu. Ključne riječi: ekstrahepatična kolestaza štakora, serumski proteini A. Včev i suradnici: Vrijednosti serumskih proteina u ekstrahepatičnoj kolestazi štakora, Med Vjesn 1988; 20 (4): 131-137 132
fatcat:h4esspo5rjcvpk2dl2xojl2a6q