Anesthesia Management of a Child With Scimitar Syndrome

Ahmet Selim Ozkan, Mahmut Sahin, Ali Karademir, Mustafa Said Aydogan, Mahmut Durmus
2014 Journal of Cardio-Vascular-Thoracic Anaesthesia and Intensive Care Society  
ÖZET Scimitar Sendromu (SS) anormal pulmoner venöz dönüşün inferiyor vena kavaya veya sağ atriyum içine olduğu, sağ akciğer hipoplazisi, kalp dekstropozisyonu ve sağ pulmoner arterin sistemik dolaşımdan kaynaklanması ile beraber seyreden ender kompleks bir doğumsal kardiyopulmoner anomalidir. SS, 2/100000 canlı doğumda görülen anormal pulmoner venöz dönüşün ender bir varyantıdır. Tanıda akciğer grafisinde, kalbin sağ tarafında diyaframa doğru inen anormal pulmoner venin kemerli vasküler gölge
more » ... areti (pala işareti) göstermesinden kuşkulanılır. Bu hastalarda, solunum sorunlarına ilave olan kardiyak sorunlar hastaların anestezi yönetimini önemli kılmaktadır. Biz bu olguda sunumunda, SS'lu çocuk hastada acil bronkoskopi uygulamasındaki anestezi yönetimini ve postoperatif komplikasyonları sunmayı amaçladık. Anahtar kelimeler: Scimitar sendromu, pulmoner venöz dönüş anomalisi, çocuk hasta, solunumsal komplikasyonlar SUMMARY Anesthesia Management of a Child With Scimitar Syndrome Scimitar syndrome (SS) is an uncommon complex congenital cardiopulmonary anomaly defined by a partial anomalous pulmonary venous return into the inferior vena cava or right atrium incorporated with right lung hypoplasia, cardiac dextroposition and a systemic right pulmonary arterial supply from the systemic circulation. SS is a rare variant of anomalous pulmonary venous return occurring in 2/100000 live births. Diagnosis is suspected on a chest radiograph demonstrating an arched vascular shadow of the anomalous pulmonary vein descending towards the diaphragm along the right side of the heart (scimitar sign). In these patients, cardiac problems added to respiratory problems are important in the anesthetic management of patients. In this case, we aimed to present the anesthetic management and postoperative complications of emergency bronchoscopy in a pediatric patient with scimitar syndrome.
doi:10.5222/gkdad.2014.241 fatcat:qi5p2irm6veata7lwjizilmgda