Etik İklim Algısının Hasta Güvenliği Kültürü Üzerine Etkisi: Elazığ Örneği

Eda EMÜL
2018 Turkish Studies  
doi:10.7827/turkishstudies.13044 fatcat:fgm46pxlt5ggbbvfseay4ybeku