The Genesis of Modern Coservatism as a Problem of 20th Century Social Sciences
Geneze novodobého konzervatismu jako problém sociálních věd ve 20. století

Pavel Kolář
1999 Czech Sociological Review  
This article analyses debates which have taken place in the social sciences since the 1920's concerning the genesis and character of modern European conservatism, with a special focus on Germany. It concentrates on selected analytical studies that conceived of conservatism as an historical and social phenomenon. Studies which assumed a moralising or prescriptive standpoint, thus reducing conservatism to a mere political attitude or a Weltanschauung, are not considered. The author adopts the
more » ... thor adopts the typological formulations for interpreting conservatism developed by S. Huntington and K. Lenk, which distinguish between three types of approaches: socio-historical, anthropological and situational. Although the studies commented on differ considerably, all viewed the French Revolution as a decisive factor for the genesis of modern conservatism. Exploring the historical development of twentieth century theories of conservatism with the help of empirical research of the revolutionary epoch allows a more precise and contextualised understanding of such concepts. Applying any single one of these concepts is not sufficient to cover the whole spectrum of anti-revolutionary attitudes and actions, embedded as they are in often divergent national contexts. It is necessary, therefore, to locate the historical typologies of conservatism in respect to both its ideological structure as well as to its social carriers. * ) Veškerou korespondenci posílejte na adresu: Pavel Kolář, Ústav světových dějin FF UK, nám. Jana Palacha 2, 110 00 Praha 1, tel. (02) 21 61 92 54, fax (02) 21 61 92 07, e-mail pavel.kolar@ff. cuni.cz 1 ) Viz např. [Fiala 1994: 8] "...Předloženou rekonstrukci tradice konzervativního myšlení není možno chápat jako hotovou věc. Představuje však kvalitní materiál, jenž by měl být konfrontován s čtenářovými vlastními přístupy a postoji. Bude-li výsledkem takového "střetu" přesvědčení, že existuje něco jako obecné konzervativní hledisko a že lze hovořit o bohaté tradici konzervativního myšlení, pak splnilo vydání této knihy svůj účel bezezbytku." 2 ) Přehledy dosavadní diskuse podávají [Grebing
doi:10.13060/00380288.1999.35.4.01 fatcat:iv2pne5r5zanpgfchda32pfssm