Erzurum ilinde buğday, arpa ve çavdarda girdi talebi araştırması

KUMBASAROĞLU Hediye; DAĞDEMİR
2010 Journal of Agricultural Sciences  
Bu araştırmada, Erzurum ilinde buğday, arpa ve çavdar üretiminde makine sahibi olan ve olmayan işletmelerden anketlerle elde edilen veriler kullanılmıştır. Đşgücü, arazi, gübre, yakıt ve makine kirası girdi politikalarında anahtar rol teşkil eder. Bunlar için translog maliyet fonksiyonu kullanılarak fiyat, çapraz ve Morishima teknik ikame esneklikleri hesaplanmıştır. Model çözümleri Görünüşte Đlgisiz Regresyon (SUR) yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları, buğday, arpa ve çavdar
more » ... eten üreticilerin tüm girdi fiyatlarına gösterdiği duyarlılığın inelastik olduğunu göstermiştir. Đkame esnekliklerine göre makine kiralamak yerine makine sahibi olup yakıt almanın daha avantajlı olduğu tespit edilmiştir.
doi:10.1501/tarimbil_0000001138 fatcat:x5rl56xzqvb2dfbstzreb2cvsa