RÜZGAR SANTRALLERİNİ ELEKTRİK ŞEBEKE SİMÜLASYONLARINDA MODELLEME: BİR DERLEME

Özgür Salih MUTLU
2012 Journal of Naval Science and Engineering  
Rüzgar enerjisinin elektrik güç sistemi içindeki katılımı hergeçen gün artmakta ve elektrik güç sisteminin tüm işletme karakterini etkilemeye başlamaktadır. Bu durum elektrik güç sisteminin güvenli işletmesinin devamının sağlanması adına araştırılmalıdır. Ancak elektrik şebekesi ile ilgili yapılacak bu çalışma ve simülasyonlar için, rüzgar enerjisi dönüşüm sistemleri ve elektrik güç sistemi elemanlarının geçerli ve yeterli modellerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada; rüzgar enerjisi
more » ... an elektrik güç sisteminin modellenmesi hakkında yapılan çalışmalar gözden geçirilmiştir
doaj:bafd5dd21c4242cc84639e4d47e7c12b fatcat:ic2pvhwaofa3jiusas52iapv6i