Human rıghts: autonomy? Interest or specıfıc needs?
HUMAN RIGHTS: AUTONOMY? INTEREST OR SPECIFIC NEEDS?

Zuzana PALOVIČOVÁ
2017 Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series  
Any attempt to analyze the human rights discourse is confronted with the complexity of the related terminology. Independent of the wide range of already existing rights, there are numerous efforts aiming to formulate a generally applicable theory of rights. These are supposed to provide an answer on the normative questions like: Who should have rights; what are these rights supposed to consist of; resp., what do we need the rights for? This chapter discusses two currently most sound theories of
more » ... rights. Although primarily concerned with the function of the human rights, these theories also allow to address the questions listed above. Streszczenie. Jakakolwiek próba analizy dyskursu o prawach człowieka zderza się ze złożonością terminologiczną. Bez względu na szeroki zakres praw istnieją próby stworzenia ogólnej teorii praw, która byłaby odpowiedzią na pytania normatywne: Kto i jakie powinien mieć prawa i dlaczego są one nam potrzebne? W tym artykule skupiono się na analizie dwóch obecnie najbardziej zaawansowanych teorii, które prezentowane są głównie jako teorie o roli praw człowieka, a w rzeczywistości otwierają drogę do udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania. Słowa kluczowe: prawa człowieka, autonomia, interesy, specyficzne potrzeby, funkcja praw człowieka 160 Z. Palovıčová
doi:10.29119/1641-3466.2017.110.15 fatcat:alzwmxmgjjbzph66cioce6ehxi