Türkiye'deki Otellerin Çevre Dostu Uygulamalarına Yönelik Müşteri Farkındalığının İncelenmesi

Erkan HÜSEYİNLİ, Selin KÜÇÜKKANCABAŞ ESEN
2018 Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi  
Türkiye turizm kaynakları, turizm mekanları anlamında dünyada en bilinen destinasyonlardan biridir. Ancak turizm sektöründeki gelişmeler ve sektörün çevrenin korunmasına yönelik çatışmaları birçok ülke için sorun haline gelmiştir. Yeşil oteller bu türden problemlerin çözüm yollarından birisi olabilir. Ancak tüketicilerin otellerin yeşil uygulamalarına yönelik farkındalıklarının oldukça sınırlı olduğu bilinmektedir. Yeşil otellerde konaklayan tüketiciler üzerinde yürütülen bu araştırmada da
more » ... araştırmada da tüketicilerin yeşil uygulamalara yönelik bilgilerinin yetersiz olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca araştırma sonuçları tüketicilerin farkındalık düzeylerinin demografik özelliklerine göre farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır.
doaj:3bc8e113ba6545fcb4c46faf707b9619 fatcat:pmquqgoywbbkxhegsvsojlsxbe