Urea concentration in goat milk: importance of determination and factors of variability
Koncentracija uree u kozjem mlijeku: važnost određivanja i čimbenici varijabilnosti

Darija Bendelja Ljoljić, Iva Dolenčić Špehar, Zvonimir Prpić, Ivan Vnučec, Dubravka Samaržija
2020 Journal of Central European Agriculture  
The optimal concentration of urea in cow's milk is known and is often used to assess the balance of energy and protein in diets. While in goat (and sheep) milk it is not controled nor defined. Main determinants of urea formation in milk are the amount of crude protein intake and the ratio betwwen protein and energy proportion in diet. Goat diet with excessive amount of crude protein and energy unbalanced diet cause the excess of nitrogenous substances in rumen along with release of ammonia and
more » ... ise in concentration of urea in blood and milk, which adversely affects the production, milk coagulation propreties, environmental pollution and reproductive capabilities of goats. However, besides diet, there are other factors that influence milk urea concentration: breed, stage of lactation, parity, season, body mass, litter size, production and chemical composition of milk. Numerous studies conducted on cow milk included the influence of sources of variability listed above, while there are only few studies available for goat milk due to its less economic importance, seasonal polyesterity and different way of breeding and keeping goats. The aim of this paper is to comparatively and critically combine the previous research results on the importance of determining the milk urea concentration as well as on individual sources of variability of urea concentration in goat milk. SAŽETAK Optimalna koncentracija ureje u kravljem mlijeku je poznata i često se koristi za procjenu izbalansiranosti obroka energijom i proteinima, dok u kozjem (i ovčjem) mlijeku još uvijek nije definirana. Glavne odrednice stvaranja ureje u mlijeku jesu količina sirovih proteina u obroku i omjer proteinskog i energetskog dijela obroka. Hranidba koza s prekomjernom količinom sirovih proteina i energetski neuravnotežena hranidba uzrokuje višak dušičnih tvari u buragu, uz oslobađanje amonijaka i porast koncentracije ureje u krvi i mlijeku, što može nepovoljno utjecati na proizvodnju, koagulacijske osobine mlijeka, zagađenje okoliša i reproduktivne odlike koza. Međutim, osim hranidbe, postoje i drugi čimbenici koncentracije ureje u mlijeku: pasmina, stadij i redoslijed laktacije, vrijeme mužnje, sezona, tjelesna masa, veličina legla, proizvodnja i kemijski sastav mlijeka. Brojne studije provedene na kravljem mlijeku uključivale su utjecaj navedenih izvora varijabilnosti, dok je za kozje mlijeko dostupno svega nekoliko studija, vjerojatno zbog njegove manje ekonomske važnosti, sezonske poliestričnosti i različitog načina uzgoja i držanja koza. Cilj ovog rada je komparativno i kritički objediniti dosadašnje rezultate istraživanja o važnosti određivanja koncentracije ureje kao i pojedinim izvorima varijabilnosti koncentracije ureje u kozjem mlijeku. Ključne riječi: kozje mlijeko, urea u mlijeku, hranidba, stadij i redoslijed laktacije, proizvodnja mlijeka
doi:10.5513/jcea01/21.4.3058 fatcat:umrvsbxdgrh4ji2sqprz2ot6dq