The effect of chronic alcohol abuse on liver damage and function – analysis of basic biochemical and coagulological parameters
Wpływ przewlekłego nadużywania alkoholu na czynność wątroby i stopień jej uszkodzenia – analiza podstawowych parametrów biochemicznych i koagulologicznych

Patrycja Gazy, Sebastian Standowicz, Sylwia Marciniak, Bożena Echolc, Bogdan Mazur
2019 Alcoholism and Drug Addiction  
The aim of this study was to evaluate the effect of the duration of alcohol dependence on liver function and the degree of hepatocytes damage. Material and methods: The study included 400 men with diagnosed alcohol dependence based Streszczenie Wprowadzenie: Celem niniejszego badania była ocena wpływu czasu trwania uzależnienia od alkoholu na parametry funkcji wątroby i stopień uszkodzenia hepatocytów. Materiał i metody: Badaniem objęto 400 mężczyzn ze zdiagnozowanym uzależnieniem od alko-
doi:10.5114/ain.2019.87626 fatcat:ayrrjdyz6fg2fig7hgti4ptr6a