Σεισμική συμπεριφορά έργων τέχνης που εδράζονται σε άκαμπτη βάση [article]

(:Unkn) Unknown, National Technological University Of Athens
2020
doi:10.26240/heal.ntua.19701 fatcat:notgfn6vrnanlct7zfa3qapbku