БЕЗПЕКА МОРЕПЛАВСТВА З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЛЬОДОВОЇ ОБСТАНОВКИ

O.Y. Nesterov, Y.V. Zagorodnia, S.M. Perepechaev
2021 Transport development  
Вступ. У статті розглядаються сучасні проблеми безпеки судноплавства, а також вирішуються питання безпеки мореплавства, які спрямовані на всебічну підготовку судна та екіпажу для плавання в льодових умовах, особливості гідро- метеорологічних умов мореплавства каналами Азовського моря та умови виник- нення такого природного явища, як «льодова ріка». Метою статті є аналіз безпеки судноводіння; виявлення можливих причин виникнення «льодової ріки», для подальших досліджень і розробки відповідних
more » ... одів щодо забезпечення без- пеки судноплавства каналами Азовського моря в льодовій обстановці, створення стандарту системи, що забезпечує безпечне плавання суден. Стандарт системи має не тільки забезпечити безпечне плавання, але і полегшити завдання конт- ролю готовності судна до виходу в море. Результати. Увага світових морських організацій, включаючи Міжнародну морську організацію (ІМО), Берегову охоро- ну розвинутих морських держав, асоціації фрахтувальників, судновласників, кла- сифікаційні товариства і передові судноплавні компанії, зосереджено на підви- щенні контролю за безпекою на морі. Практика мореплавства каналами Азовського моря свідчить про ускладнення судноводіння гідрометеорологічними умовами в цьому районі. Одним із таких факторів є поява «льодової ріки». Авторами допускається припущення щодо причин появи «льодової ріки». Висновки. Таким чином, пробле- ми навігаційної безпеки мають вирішуватися в комплексі; з урахуванням льодо- вих ускладнень, що зустрічаються в районах плавання з метою попередження аварійної небезпеки та підвищення безпеки судноплавства. Розглянуті можливі причини виникнення «льодової річки» в судноплавних каналах мілководного Азовського моря вимагають проведення подальших теоретичних і експериментальних досліджень у напрямі розробки заходів щодо забезпечення безпеки мореплавства в льодову обстановку в цьому регіоні.
doi:10.33082/td.2021.1-8.07 fatcat:jiih3hzljzgmtdrlbfv44vwbgy