ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДІЙ ПРИКОРДОННИХ НАРЯДІВ У ПУНКТАХ ПРОПУСКУ (ПУНКТАХ КОНТРОЛЮ) У РІЗНИХ УМОВАХ ОБСТАНОВКИ

Володимир НІКІФОРЕНКО, Андрій ВІХТЮК, Владислав БЛІНДЮК
2022 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки  
На основі систематизації вимог керівних документів та сучасної практики несення служби прикордонних нарядів у пунктах пропуску через державний кордон (пунктах контролю) надано рекомендації щодо дій персоналу Державної прикордонної служби України у різних умовах обстановки. Зазначено, що в умовах дії в Україні правового режиму воєнного стану вимоги до належного рівня виконання персоналом Державної прикордонної служби України своїх професійних обов'язків стали значно жорсткішими. Сучасні умови
more » ... ення служби у пунктах пропуску (пунктах контролю) вимагають від прикордонників високої комунікативної компетенції, умінь вирішувати конфліктні та інші проблемні ситуації. Уміння грамотно застосовувати сучасні способи та прийоми дій у різних нестандартних ситуаціях надасть можливості персоналу більш якісно, ефективно та безпечно виконувати завдання з охорони державного кордону. Запропоновано доцільний порядок дій персоналу прикордонних нарядів у різноманітних ситуаціях, які можуть виникати у різних умовах обстановки під час несення служби у пунктах пропуску через державний кордон (пунктах контролю). Звернено особливу увагу на те, що під час виконання службових обов'язків у прикордонних нарядах військовослужбовці повинні діяти відповідно до чинного законодавства та дотримуватись рекомендацій, визначених у відомчих керівних документах. Наголошено на суворому дотриманні правил особистої безпеки під час несення служби у пунктах пропуску (пунктах контролю) та стандартів культури прикордонного контролю, визначених керівними документами. Надані практичні рекомендації можуть використовуватись у професійній підготовці персоналу змін прикордонних нарядів у пунктах пропуску через державний кордон (пунктах контролю) та у подальшому запроваджуватися в оперативно-службову діяльність органів (підрозділів) охорони державного кордону України.
doi:10.32453/3.v87i1-2.1086 fatcat:65fy76argjcu7kskmxnuvlci6q