Z obserwacji demonstracji

Michael Fleischer
2022 Dziennikarstwo i Media  
Demonstracje odbywające się obecnie w Europie powodują konieczność sformułowania kilku nowych zadań badawczych, którymi prędzej czy później będziemy się musieli zająć w nauce o komunikacji. Z jednej strony nurtuje bowiem wielowymiarowość tych demonstracji, z drugiej fakt, że są one tylko widocznym skutkiem szerszego zjawiska. A ponieważ dzieje się tak w całej Europie, sprawa warta jest analizy. Konkretnie zaś chodzi o coś, co nazwać chcę — heterogenną homogennością (lub odwrotnie) dzisiejszych
more » ... uchów protestu na tle homogenizacji komunikacji w mediach aspołecznych. Ale wcześniej kilka uwag terminologicznych.
doi:10.19195/2082-8322.17.2 fatcat:d7wmpiglxjg7vp7mukhxa6bcum