ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ШАМПУНІВ РІЗНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК

Editor Editor
2019 Товарознавчий вісник  
Мета. Метою роботи є дослідження якості шампунів різної дії вітчизняних тазакордонних виробників, які реалізуються в торгівельних мережах м. Херсона.Методика. Дослідження проводились за допомогою стандартних методик,викладених у діючих нормативних документах: органолептичні показники якостівизначались відповідно до методики, викладеної у ДСТУ 5009:2008; фізико-хімічніпоказники, з-окрема, водневий показник та піноутворювальна здатність – відповідно доДСТУ ISO 696:2005.Результати. Для дослідження
more » ... якості шампунів було обрано вісім зразків різнихвиробників, які користуються попитом у споживачів та призначені для різних типівволосся ТМ «AVON», «L'Oreal Paris», «Schauma», «Fitoval», «Head & shoulders», «NaturalSpa», «NATURE.med», Gliss Kur. За проведеною оцінкою якості встановлено, що заорганолептичними показниками – зовнішнім виглядом та кольором всі зразки відповідаютьвимогам діючого вітчизняного стандарту, за запахом два зразки не відповідають згідно зіскладом та назвою. За фізико-хімічними показниками всі зразки шампунів відповідаютьвстановленим вимогам. Однак, за водневим показником відповідно до рекомендацій щодотипу волосся деякі зразки мають низькі значення. На маркуванні шампунів жоден ізвиробників не вказав рівню рН, а виробники трьох зразків шампунів не зазначили частотувикористання в залежності від типу волосся. Виробники всіх зразків шампунів, окрімодного, не вказали на маркуванні нормативний документ відповідно до якого виготовленодану продукцію.Вимоги щодо якості шампунів доцільно формувати й оцінювати із врахуваннямводневого показника шампунів відповідно до типу волосся. Пропонується в перспективідослідження споживних властивостей шампуню із врахуванням фізико-хімічниххарактеристик відповідно до типу волосся.Наукова новизна. Встановлено необхідність проведення досліджень якостішампуню із врахуванням водневого показника відповідно до типу волосся.Практична значимість. Запропоновані дослідження можуть бути використаніпід час сертифікації шампуню та внесені у діючі нормативні документи. Зокрема, в загальних технічних умовах, доцільним є внесення значень водневого показника в залежності від типу волосся для якого призначені шампуні.
doi:10.36910/6775-2310-5283-2019-12-10 fatcat:4mi4rxxnprhhfcvbuefslbldwm