Flexible Doppler ultrasound device for the monitoring of blood flow velocity

Fengle Wang, Peng Jin, Yunlu Feng, Ji Fu, Peng Wang, Xin Liu, Yingchao Zhang, Yinji Ma, Yingyun Yang, Aiming Yang, Xue Feng
2021 Science Advances  
[Figure: see text].
doi:10.1126/sciadv.abi9283 pmid:34705515 pmcid:PMC8550238 fatcat:rrwr63kysza67g5ejn6cgf5kde